Statinių ir jų paviršių remontas

  • Elektroninių ryšių infrastruktūros linijų, metalinių ir gelžbetoninių atramų remontas ir dažymas
  • Vandentiekio bokštų remontas
  • Įvairių aukštuminių įrenginių remontas ir dažymas
  • Filtrų, deaeratorių, kondensato, cheminių bakų ir kitų talpų vidinių ir išorinių paviršių remontas
  • Mazuto rezervuarų remontas, valymas, atliekų šalinimas bei utilizavimas