AB „Orlen Lietuva“ reaktoriaus H-40m pokraninių sijų demontavimas

Demontuojamų pokraninių sijų ardymas, tvirtinimas ir nuleidimas.