ATLIKTI DARBAI

AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) grūdų elevatoriaus ir jo bokštų remontas

Daugiau

AB „Klaipėdos energija“ gelžbetoninio dūmtraukio H-30m demontavimas

Daugiau

UAB „Vilniaus aidai“ cemento silosų valymas

Daugiau

UAB „Neogroup“ sandėlio lubų laikančiųjų konstrukcijų antikorozinės dangos remontas

Daugiau

ICP Solution (Talinas) dūmtraukio H-130m rekonstrukcija

Daugiau

AB „Amber grid“ technologinių komunikacijų kanalo remontas

Daugiau

UAB „Altitudė“ tilto atramų betoninio paviršiaus remontas

Daugiau

AB „Orlen Lietuva“ apšvietimo bokštų remontas

Daugiau

AB „Orlen Lietuva“ reaktoriaus H-40m pokraninių sijų demontavimas

Daugiau

AB „Orlen Lietuva“ ŠE dūmtraukio H-250m dūmtakio rekonstrukcija

Daugiau

UAB „Fortum Klaipėda“ dūmtakio kanalo vidinių paviršių spec. antikorozinės dangos remontas

Daugiau

UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ dūmtraukio H-60m antikorozinės dangos remontas

Daugiau

AB „Amber grid“ apšvietimo ir žaibosaugos bokštų antikorozinės dangos remontas

Daugiau

AB „Klaipėdos energija“ įvairių talpų ir kitų metalinių konstrukcijų antikorozinės dangos remontas

Daugiau

AB „Klaipėdos nafta“ SDP dujų ir priešgaisrinio vamzdyno antikorozinės dangos remontas

Daugiau

AB „Achema“ išrūkų žvakės K-516 remontas

Daugiau

AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ KLASCO KAS talpų antikorozinės dangos remontas

Daugiau

AB „Klaipėdos energija“ dūmtraukio H-100m išorinių paviršių remontas ir dažymas

Daugiau

AB „Orlen Lietuva“ LK-1 dūmtraukio H-180m remontas

Daugiau

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ dūmtraukių H-80m ir H-30m apsauginio tinklo įrengimas

Daugiau

AB „Klaipėdos energija“ dūmtraukio H-120m dūmtakio futeruotės remontas

Daugiau

AB „Orlen Lietuva“ SGĮ dūmtraukio H-114m remontas

Daugiau

AB „Orlen Lietuva“ ŠE dūmtraukio H-250m remontas

Daugiau